Hoe moet je citeren en parafraseren? Wanneer gebruik je haakjes voor een bronverwijzing in de tekst en hoe verwijs je zonder haakjes? En hoe zit het eigenlijk als je meerdere keren naar dezelfde bron wilt verwijzen? In dit artikel heb ik het zo overzichtelijk en simpel mogelijk omschreven. Lees snel verder en maak geen fouten meer in jouw APA! En wil je weten hoe je bronverwijzingen op de literatuurlijst vermeld? Dat lees je hier!

APA-check van Scriptiehelper

Mocht je, ondanks alle moeite en inzet, nog onzeker blijven over jouw APA-verwijzingen? Houd dan in je achterhoofd dat Scriptiehelper een APA-check heeft. Hierbij worden al je APA-verwijzingen, voor 2 euro per stuk, punt voor punt gecheckt. Zo staat er gegarandeerd geen fout meer in!

Citeren of parafraseren?

Je kunt op twee manieren andermans werk (de bron) opnemen in jouw eigen tekst, namelijk door te citeren en door te parafraseren. In beide gevallen is het erg belangrijk dat je vermeld waar jij de originele tekst vandaan hebt gehaald, omdat anders jouw werk mogelijk wordt aangemerkt als fraude/plagiaat. En dát willen we natuurlijk niet.

Citeren


Citeren is het letterlijk overnemen van een stukje tekst van iemand anders. Dit kan je doen door het stuk tekst tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen.

“Het citaat” (Auteur, jaar).
Auteur (jaar) zegt hierover: “Citaat”.

Voorbeeld: “Honden zijn leuker dan dolfijnen” (Jansen, 2017).
Voorbeeld: In zijn onderzoek schrijft Jansen (2017): “Honden zijn leuker dan dolfijnen”

  • In Nederlandse teksten wordt aangeraden om geen Engelse citaten op te nemen. Wil je dat toch graag doen? Parafraseer dan na het citaat nog even in het Nederlands wat er in het citaat beschreven wordt.

Parafraseren


Parafraseren is het in eigen woorden beschrijven van een stukje tekst van iemand anders. Nu hoef je geen aanhalingstekens te plaatsen. Wel is het belangrijk dat je aan het begin of aan het einde van de parafrase de naam van de auteur en het jaartal van de bron noemt. Dit kan op twee manieren:

De parafrase (Auteur, jaar)
Uit onderzoek van Auteur (jaar) blijkt dat …

Voorbeeld: Het wordt aangeraden om iedere dag verse groente te eten (Pieterse, 2016).
Voorbeeld: Uit onderzoek van Pieterse (2016) blijkt dat verse groente gezond is, het wordt dan ook aangeraden om het iedere dag te eten.

Hoe schrijf je bronverwijzingen met haakjes?

Je kunt er voor kiezen om de auteurs met haakjes of zonder haakjes op te schrijven. Welke manier je kiest maakt niet zo heel veel uit. Een beetje afwisseling tussen beide opties is vaak wel prettiger leesbaar, maar maak het niet te gek. Hier volgt de opschrijfmethode mét haakjes.

1 Auteur


Je schrijft eerst het stuk tekst op dat je wilt citeren/parafraseren en vervolgens sluit je de zin, vóór de punt, af met haakjes en daarin de achternaam en het jaartal.
Tekst (naam, jaar).
Voorbeeld: Honden zijn aanhankelijker dan goudvissen (Jansen, 2017).

2 tot maximaal 5 auteurs

 
Tekst (Naam1, naam2, naam3, naam4, & naam5, jaar).
Voorbeeld: Uit onderzoek is gebleken dat snoep eten ongezond is (Jansen, Van der Heijden, & Stiemsma, 2017).

6 of meer auteurs


Vanaf zes auteurs schrijf je niet meer alle auteurs volledig uit, maar enkel de eerste auteur gevolgd door et al. en het jaartal. Let op, plaats dus geen komma na de achternaam.
Tekst  (Achternaam et al., 2017)
Voorbeeld: Luie mensen zijn beter in bankhangen dan sportieve mensen (Jansen et al., 2017).

Auteur onbekend


Is de auteur niet bekend? Schrijf dan de organisatie op. Als die ook niet bekend is kan je de titel van de bron gebruiken.

Tekst (organisatie, jaar). Óf
Tekst (titel publicatie, jaar).

Voorbeeld: “Alleen regels kunnen nu nog mensenkloon tegenhouden” (De Volkskrant, 2018).
Voorbeeld: “Alleen regels kunnen nu nog mensenkloon tegenhouden” (Voor het eerst apen gekloond, 2018).

Jaartal onbekend


Vervang dan het jaartal voor z. j., dit staat voor zonder jaar.

Tekst (naam, z. j.).
Voorbeeld: Uit onderzoek is gebleken dat konijnen zich snel voortplanten (Jansen, z. j.)

Hoe schrijf je bronverwijzingen zonder haakjes?

De andere manier om auteur(s) van bronnen te beschrijven is zonder haakjes. Hierbij neem je de naam van de auteur(s) op in de tekst. Dit zorgt er vaak voor dat een tekst vloeiender loopt. Wissel het af met haakjes voor een prettig leesbaar geheel. De naam wordt gevolgd door het jaartal, tussen haakjes.

1 auteur

In de tekst neem je de naam van de auteur op, gevolgd door het jaar geplaatst tussen haakjes.
Uit onderzoek van Naam (jaar) blijkt …
Voorbeeld: Uit onderzoek van Jansen (2017) blijkt …

2 of maximaal 5 auteurs


Let op: Het &-teken schrijf je nu uit, dus en ipv &.
Tekst, aldus Naam1, naam2, naam3, naam4 en naam5 (jaar).
Voorbeeld: Snoep eten is ongezond, aldus Jansen, Van der Heijden en Stiemsma (2017).

6 of meer auteur


Vanaf zes auteurs schrijf je niet meer alle auteurs volledig uit, maar enkel de eerste auteur gevolgd door et al. en het jaartal tussen haakjes.
Volgens Naam1 et al. (2017) blijkt …
Voorbeeld: Volgens Jansen et al. (2017) blijkt dat luie mensen beter zijn in bankhangen dan sportieve mensen.

Auteur onbekend


Is de auteur niet bekend? Schrijf dan de organisatie op. Als die ook niet bekend is kan je de titel van de bron gebruiken.

Tekst, volgens Organisatie (jaar). Óf
Uit Titel Publicatie (jaar) blijkt dat Tekst.

Voorbeeld: Volgens De Volkskrant (2018) kunnen alleen regels nog een mensenkloon tegenhouden.
Voorbeeld: Uit Voor het eerst apen gekloond (2018) blijkt dat alleen regels nu nog een mensenkloon kunnen tegenhouden.

Jaartal onbekend


Vervang dan het jaartal voor z. j., dit staat voor zonder jaar.

Uit onderzoek van Naam (z. j.) blijkt dat …
Voorbeeld: Uit onderzoek van Jansen (z. j.) is gebleken dat konijnen zich snel voortplanten.

Hoe verwijs je meerdere keren naar dezelfde bron of naar meerdere bronnen bij dezelfde tekst?

Dezelfde bron, meerdere keren.
Het komt vaak voor dat je dezelfde bron meerdere keren in je tekst aanhaalt. Dit is geen probleem. Voor de leesbaarheid van de tekst wordt iedere keer het lezen van dezelfde auteurs een beetje vervelend, daarom schrijf je vanaf de tweede verwijzing de auteurs van de bron niet meer helemaal uit als er 3 of meer auteurs zijn. Je schrijft de eerste auteur uit en vervangt de rest voor et al. gevolgd door het jaartal. Eén of twee auteurs schrijf je altijd uit.

Voorbeeld: Uit onderzoek van Jansen et al. (2017) blijkt…
Voorbeeld: Uit onderzoek is gebleken dat … (Jansen et al., 2017).

Let op: Als je een bronvermelding met haakjes gebruikt en daarna zonder haakjes, dan schrijf je beide keren de bronvermelding volledig uit. Het afkorten geldt pas bij de tweede verwijzing met haakjes of bij de tweede verwijzing zonder haakjes.

Dezelfde keer, meerdere bronnen.
Soms wil je een stelling extra onderbouwen door meerdere bronnen aan dezelfde tekst te koppelen. Dit is mogelijk zowel met als zonder haakjes mogelijk, maar met haakjes is vaak wat overzichtelijker. Je scheidt de verschillende bronnen door een punt-komma en plaatst de bronnen in alfabetische volgorde.

Voorbeeld: Uit verschillende onderzoeken (Evers, 2018; Jansen, 2017; Van der As, & Stiemsma, 2017) is gebleken dat ….


Meer lezen?

Nog niet uitgelezen over APA? Lees dan nog even de algemene tips voor het maken van de APA-verwijzingen! Dat kan je zomaar weer wat gestress schelen. Succes!

 

 

Categorieën: APA