Hoe verwijs je naar verschillende bronnen? Hoe zit het met auteurs met afwijkende namen? Wat moet je doen als bepaalde gegevens ontbreken? En hoe zit het met de lay-out van de APA bronnenlijst? Lees dit artikel om de antwoorden te vinden en de juiste verwijzing naar de literatuur te maken. En wil je weten hoe je bronverwijzingen in de tekst maakt? Dat lees je hier!

APA-check van Scriptiehelper

Mocht je, ondanks alle moeite en inzet, nog onzeker blijven over jouw APA-verwijzingen? Houd dan in je achterhoofd dat Scriptiehelper een APA-check heeft. Hierbij worden al je APA-verwijzingen, voor 2 euro per stuk, punt voor punt gecheckt. Zo staat er gegarandeerd geen fout meer in!

Hoe verwijs je naar de volgende bronnen?

Boek

Auteur, Voorletter. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij.

Voorbeeld: Dijksterhuis, A. (2015). Op naar geluk. Amsterdam: Promotheus.

Hoofdstuk uit geredigeerd boek

Auteur, Voorletter. (jaar). Titel van hoofdstuk. In Voorletter., Achternaam van redacteur (Red.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Plaats: Uitgeverij.

Voorbeeld: Bilandzic, H. (2012). Narrative Persuasion. In J. P. Dillard, & L. Shen (Reds.), The SAGE Handbook of Persuasion: Developments in Theory and Practice (pp. 200 – 219). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Tijdschriftartikel

Auteur, Voorletter. (jaar). Titel van het artikel. Naam van tijdschrift, jaargang (nummer), xx-xx.

Voorbeeld: Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. Journal of Personality and Social Psychology (58), 1015 – 1026. doi: 10.1037/0022-3514.58.6.1015

  • Wetenschappelijke artikelen hebben een DOI code. Als je deze kan vinden is het goed die te noemen. Dat doe je alsvolgt, ná de paginanummers. Xx – xx. doi: xxxxxxxx

Krantenartikel

Auteur, Voorletter. (datum). Titel van het artikel. Naam krant, p. xx – xx.

Voorbeeld: Lindhout, S. (10 juni 2013). Duizenden studenten betalen voor hulp bij scriptie. De Volkskrant, p. 12 – 13.

Internetbron

Auteur, Voorletter. (Jaar). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, via http://www.de-URL.com

Voorbeeld: Broeders, R., Midden, C., & Ham, J. (2010). Zwerfafval: Met automatisch gemak gooi je het in de afvalbak. Geraadpleegd op 25 januari 2018, via http://www.kenniswijzerzwerfafval.nl/download_document/179

  • Je mag hierbij zelf kiezen of je de URL als link (dus blauw) laat zien of dat je de link verwijderd. Ben consistent in je keuze, dus óf overal met hyperlink óf overal zonder hyperlink.
  • Wetenschappelijke artikelen hebben een DOI code. Als je deze kan vinden is het goed die te noemen. Dat doe je alsvolgt, ná de paginanummers. Xx – xx. doi: xxxxxxx.

Proefschrift, scriptie, stageverslag, etc.

Auteur, Voorletter. (jaar). Titel van publicatie (omschrijving). Herkomst en plaats van publicatie.

Voorbeeld: Stiemsma, M. (2016). Bloemrijke Bermen: Met verrijking minder vervuiling (Scriptie). Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen.

  • Omschrijving: zet hier neer wat het voor publicatie is, dus bij een stageverslag schrijf je (Stageverslag), bij een scriptie (Scriptie), etc.
  • Herkomst publicatie: hier schrijf je de naam van de onderwijsinstelling vanwaar de publicatie komt en de plaats van de onderwijsinstelling.

Niet officieel gepubliceerde bron (zoals brochure, reader, rapport, etc.)

Auteur, Voorletter. (jaar). Titel van publicatie (Omschrijving). Herkomst en plaats van publicatie.

Voorbeeld: De Waart, S., De Jong, W., & Tijs, M. (2015). Zwerfafval (Rapport). Milieu Centraal, Utrecht.

Audiovisuele bron (TV-uitzending, online video, CD, etc.)

Auteur, Voorletter. (Functie). (jaar of datum van uitzending). Titel  [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgeverij óf Geraadpleegd op dag maand jaar, via http://www.de-URL.com

Voorbeeld: Sinek, S. (Spreker). (2009). Starts with why: How great leaders inspire action [TEDx videobestand]. Geraadpleegd op 25 januari 2018, via https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA

Hoe verwijs je naar verschillende auteurs of naar auteurs met afwijkende namen?

1 auteur

Naam, Voorletter. (jaar).

Voorbeeld: Oliver, J. (2017).

2 Auteurs

Naam1, voorletter1., & Naam2, voorletter2. (jaar).

Voorbeeld: De Jong, W., & Beucker Andreae, M. (2018).

3 auteurs (of meer)

Naam1, voorletter1., naam2, voorletter2., & naam3, voorletter3. (jaar)

Voorbeeld: Broeders, R., Midden, C., & Ham, J. (2010).

8 of meer auteurs

Naam1, voorletter1., Naam2, voorletter2., naam3, voorletter3., naam3, voorletter3., naam4, voorletter4., naam5, voorletter5., naam6, voorletter6., … naam Laatste Auteur, voorletter Laatste Auteur. (jaar).

Voorbeeld: Brandt Corstius, J., Kroonenberg, Y., Rood, L., Smit., S., Steenbeek., R., Uphoff, M., . . . Winnen, P. (2010).

  • De eerste 6 auteurs en de laatste auteur schrijf je volledig uit. De overige auteurs vervang je voor 3 puntjes.

Achternaam met tussenvoegsel

Tussenvoegsel + achternaam, voorletter. (jaar).

Voorbeeld: Van der Heijden, A. F. T. (jaar).

Dubbele achternaam

Achternaam1 – achternaam2, voorletter. (jaar).

Voorbeeld: Ruiz-Zafon, C. (jaar).

Voornaam met tussenstreepje

Achternaam, voorletter1 – voorletter2. (jaar).

Voorbeeld: Geenen, M-J. (jaar).

Meerdere voorletters

Achternaam, Voorletter 1. Voorletter 2. Etc. (jaar).

Voorbeeld: Van der Heijden, A. F. T. (jaar).

Hoe ga je om met onbekende gegevens?

Geen auteur

Vul de titel op de plek van de auteur de organisatie in. Als ook die ontbreekt, vul dan de titel van de publicatie in.

Voorbeeld: Centraal Bureau van Statistiek (2016).
Voorbeeld: Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd? (2017)

Geen datum/jaar

Vul z.j. in op de plek van de datum/jaartal. Z.j. staat voor zonder jaar.

Voorbeeld: Jansen, J. (z.j.).

Geen titel

Zet een omschrijving van de publicatie tussen haken.

Voorbeeld: Jansen, J. (2015). [Krantenartikel over cyberpesten].

Meerdere ontbrekende gegevens

Mis je de auteur en/of de datum en/of de titel, combineer dan bovenstaande.

Voorbeeld: [Artikel over gegarandeerd slapend rijk worden] (z.j.).

  • Ontbreekt de auteur én de datum én de titel, dan is het misschien wel slim om even na te gaan hoe betrouwbaar jouw bron is. Wellicht kan je op zoek naar een meer betrouwbare bron!

Hoe zit het met de lay-out?

Wat moet schuingedrukt?


Sommige delen moeten schuingedrukt, soms wel de titel en soms weer niet? Hoe kan je dit gemakkelijk onthouden? Ik kreeg ooit de volgende tip: Dat wat je uit de (fictieve) boekenkast zou pakken moet schuingedrukt. Refereer je naar een boek? Dan moet de titel schuingedrukt, want het boek met deze titel ‘pak je uit de kast’. Refereer je naar een artikel? Dan ‘pak je het tijdschrift uit de kast’ en moet dus de titel van het tijdschrift schuingedrukt. Onthoud dit ezelsbruggetje en het scheelt je weer een heleboel opzoekwerk!

Alfabetische en Chronologische volgorde van de bronnen


Op de bronnenlijst sorteer je de gebruikte bronnen op alfabetische volgorde, dus van A tot Z. Meneer De Jong wordt geplaatst onder de D en mevrouw Van Halen wordt geplaatst onder de V. Heeft meneer De Jong 2 van jouw bronnen geschreven? Dan vermeld je die in chronologische volgorde.

Voorbeeld:
De Jong, M. (2012).
De Jong, M. (2014).

Volgorde van de auteurs van dezelfde bron


De namen van meerdere auteurs van dezelfde bron worden in dezelfde volgorde geschreven als dat zij op de bron vermeld staan (vaak is dit in volgorde van hun bijdrage aan de bron, maar die volgorde bepalen zij zelf).

Omgekeerd inspringen en regelafstand 1.5


Wanneer je bron twee of meer regels in beslag neemt, dan laat je vanaf de tweede regel de tekst omgekeerd inspringen. Bij Word kan je dat instellen door eerst de tekst te selecteren. Klik dan op het pijltje bij Alinea in Menu Start. Bij het kopje Speciaal onder het kopje Inspringen kies je Verkeerd-Om. Klik op OK en klaar is kees.
Om het overzichtelijk te houden wordt de bronnenlijst vaak ingesteld op een regelafstand van 1.5. Dit kan je instellen door eerst de tekst te selecteren en bij Alinea in Menu Start bij Regel- en Alinea-afstand te kiezen voor 1.5.

Meer lezen?

Nog niet uitgelezen over APA? Lees dan nog even de algemene tips voor het maken van de APA-verwijzingen! Dat kan je zomaar weer wat gestress schelen. Succes!

Categorieën: APA